Missatge: trobar Déu a la vida corrent

El 2 d’octubre de 1928, Déu fa veure a sant Josepmaria què espera d’ell, i funda l’Opus Dei. L’Opus Dei ajuda a trobar el Crist en la feina, la vida familiar i les altres activitats ordinàries.

L’Opus Dei —Obra de Déu, en llatí— és una institució jeràrquica de l’Església catòlica, una prelatura personal, que té com a finalitat contribuir a la missió evangelitzadora de l’Església. Concretament, es proposa difondre una profunda presa de consciència de la crida universal a la santedat i del valor santificador del treball ordinari.