Més informació

LLIBRES

LLAHÍ, Alfred i PIFERRER, Jordi. Andorra: terra d’acollida. Amb pròleg del Copríncep Episcopal l’Excm. i Rvdm. Mons. Joan Enric Vives. Andorra, 2007.
LLAHÍ, Alfred i PIFERRER, Jordi. Andorra: terra d’acollida. Amb pròleg del Copríncep Episcopal l'Excm. i Rvdm. Mons. Joan Enric Vives. Andorra, 2007.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
LLAHÍ, Alfred y PIFERRER, Jordi. Andorra: tierra de acogida. Amb pròleg de l’arquebisbe Metropolità de Tarragona i Primat d’Espanya, l’Excm. i  Rvdm. Mons. Jaume Pujol. Madrid: Ediciones Rialb, 2010.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
RICO, Octavio i EZPELETA, Dámaso. Travessant la nit. Terrassa: Albada, 2004.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
RICO, Octavio y EZPELETA, Dámaso. Cruzando la noche. Terrassa: Albada, 2004.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PIFERRER, Jordi. Camí d’Andorra. D’Oliana a Andorra per camins de muntanya. Terrassa: Albada, 2004.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PIFERRER, Jordi. Camino de Andorra. De Oliana a Andorra por caminos de montaña. Terrassa: Albada, 2004.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
VÁZQUEZ DE PRADA, Andrés. El Fundador del Opus Dei. Madrid: Ediciones Rialp, 2002. Consta de tres volums. Volum II, (capítuls IX i X).
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
FAUS, Francesc. Un home que sabia perdonar. Pallerols de Rialb: Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra, 2011.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
FAUS, Francesc. Un hombre que sabía perdonar. Pallerols de Rialb: Associació d’Amics del Camí de Pallerols de Rialb a Andorra, 2011.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VÍDEOS

Cruzando la noche. 32 min. Produïda per Blanco&White. Editada per Dámaso Ezpeleta.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦