Hotel Palacín

L'hotel Palacín (a dalt a l'esquerra) l'any 1937 © Josep Claverol Sesplugues

L’hotel Palacín (a dalt a l’esquerra) l’any 1937 © Josep Claverol Sesplugues